دکتر رضا آمری نيا

شماره نظام پزشکی: 71472

 

متولد 1352 در شهر تبريز

تحصيلات ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه در شهر تبريز

دارای مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه تبريز

دارای مدرک تغذيه ار دانشگاه هانتينگتون شهر ناکسيل ايالت تنسی آمريکا (تصوير مدرک تغذيه)

عضو آکادمی تغذيه و چاقی آمريکا (AOA) -(تصوير مدرک عضويت)

عضو بين المللی کالج تغذيه آمريکا( ACN) -(تصویر مدرک)

برگزیده مرد سال سلامت 2006 از سوی مرکز بين المللی بيوگرافيک کمبريج انگلستان(IBC)- (تصوير مدرک)

 

سوابق علمی:

ترجمه کتاب ساختمان و اعمال مغزو اعصاب (سال انتشار 1371)-(تصوير کتاب)

ترجمه کتاب تغذيه و ديابت (سال انتشار 1376)-(تصوير کتاب)

ترجمه کتاب اورژانس مسموميت ها (غذايي- دارويي : سال انتشار 1377)-(تصوير کتاب)

طراح و مديريت اجرايي مجله الکترونيکی مرکز تحقيقات گوارش دانشگاه علوم پرشکی شهيد بهشتی (لينک مجله)

ارايه مقالات تخصصی تغذيه در مطبوعات و خبرگزاری ها ازجمله: روزنامه های اعتماد، ايران، شرق، آفتاب يزد، آسيا، کيهان، فجرو... مجلات: صبح زندگی، خانواده سبز،راه زندگی، پيام راشد، آفتاب ايران و... خبرگزاريهای ايرنا، ايسنا و شبکه خبر دانشجو (لينک مقالات)

  مشاور تغذیه بالینی و رژيم درمانی رادیوهای جوان، سلامت و رادیو جهانی صدای آشنا

 

سوابق اجرايي:

رييس گروه نظارت بر درمان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد-تهران 1388

 ناظر امور پزشکان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد-تهران 1387

عضو گروه بررسی و تدوین شاخصهای ا&#